Měna: CZK EUR
Menu
Přihlášení Košík 0
Váš košík je prázdný :(

Informace o zpracování osobních údajů v případě zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře

Společnosti ARMED STORE s.r.o., se sídlem Plzeňská 103/215a, 15000, Praha, IČ 28108523, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160200 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

 1. v případě zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře

  • Telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • dotaz

  je nutné zpracovat pro účely zodpovězení Vašeho dotazu a pro jednání o případném uzavření smlouvy. Takový postup umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.

  Osobní údaje budou zpracovány po dobu 6 měsíců a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být: 

  • poskytovatel softwaru Altus Vario - Altus software s.r.o.,  se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 61681202
  • správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem
  • Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
  • poskytovatel webhostingových služeb, společnost Tlap s.r.o., se sídlem č.p. 19, 391 43 Běleč , IČ 28094433
  • společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
  • poskytovatelé úvěrových služeb,
  • provozovatelé online platebních služeb,
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.