Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Zbraně kategorie A

Zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu definoval v § 3 tyto kategorie zbraní a
střeliva:

Kategorie A zahrnuje zbraně, které mají výrazně vysokou účinnost, která není v drtivé většině případů potřeba pro legitimní civilní účely (dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely,  nedovolené výrobní provedení).

Kromě zbrojního průkazu či zbrojní licence je k nabytí vlastnictví, držení, popř. nošení zbraní kategorie A potřebné udělení výjimky příslušným útvarem policie. Na vydání výjimky nemá žadatel právní nárok a příslušný útvar policie coby správní orgán posuzuje žádost především z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti.

Právě zde se nachází hlavní legislativní rozdíl mezi kategorií A-I a A. Zatímco na držení zbraně kategorie A-I má občan ČR nárok, který může policie v odůvodněných případech zamítnout, tak na kategorii A nárok není a možnost vydání povolení k držení zbraně z této kategorie je čistě v dikci policie. Držiteli zbrojního průkazu může být výjimka pro kategorii A vydána navíc pouze ke sběratelským účelům a k ničemu jinému.

Zakázané zbraně:
  • zvláště účinné
  • samočinné
  • vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně)
  • palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů
  • střelná nástrahová zařízení
     
Zakázané střelivo:
  • střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice

Související produkty

  • Nenalezeny žádné produkty