Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Krav Maga

Krav Maga je dílem izraelského bojovníka maďarského původu Imi Lichtenfelda, který využil svůj trénink boxera a zápasníka při obraně Židů v Bratislavě proti fašistickým skupinám. Krav Magu formálně vyvinul na základě svých zkušeností s pouličním bojem ke konci třicátých let 20. století.

Stejně jako většina bojových umění i Krav Maga nabádá studenty, aby se především vyhýbali fyzické konfrontaci. Pokud je to nemožné nebo nebezpečné, nabádá k co nejrychlejšímu a nejagresivnějšímu ukončení boje. Útoky jsou zaměřeny na nejzranitelnější části těla a trénink se zaměřuje i na techniky, které mohou způsobit vážné zranění; některé dokonce zranění trvalé nebo smrt protivníka.

Výcvik může zahrnovat také studium situačního povědomí, aby se rozvíjelo porozumění svému okolí, učení se chápat psychologii pouliční konfrontace a rozpoznávání potenciálních hrozeb dříve, než dojde k útoku. Může také zahrnovat fyzické a verbální metody, jak se pokud možno vyhnout násilí. Učí psychické odolnosti, přičemž využívá řízené scénáře k posílení psychické odolnosti, aby studenti nepodléhali impulzům a neudělali něco zbrklého, ale naopak zaútočili pouze v případě nutnosti a jako poslední možnost.

Základní poučky
  • Vyhýbejte se zranění – pečlivě zvažte rizika spojená s určitou činností, pokud možno co nejvíce se vyhýbejte všem aktivitám, z nichž by pro vás plynulo nebezpečí. Zásadně bys měl člověk vůči svému okolí vystupovat smířlivě a defenzivně. Krav maga preferuje především techniky obranné.
  • Techniky krav maga vznikly především s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů.
  • Braňte se a útočte nejkratší možnou cestou, vyrazte z kterékoliv pozice a při volbě techniky berte ohled na vlastní bezpečí a na výhody, jež vám volená technika skýtá.
  • Odpovězte na útok správně zvolenou akcí, odpovídající podmínkám, za nichž konflikt probíhá. Pečlivě, ale bleskově zvažte charakter své obranné reakce a odhadněte sílu, jež je třeba do obranné akce vložit (s ohledem na vyvarování se zbytečných, resp. zbytečně těžkých zranění).
  • Útočte přesně na citlivá a zranitelná místa, abyste získal(a) nad protivníkem rychle převahu.
  • Použijte ke své obraně i protiútoku jakýkoliv nástroj nebo předmět, jenž je právě po ruce.
  • Krav maga neobsahuje žádná svazující pravidla, předpisy, technická omezení ani zákazy obvyklé ve sportech.

Související produkty

Gumový výcvikový nůž Cold Steel Laredo bowie

Gumový výcvikový nůž Cold Steel Laredo bowie

Tréninkový nůž Cold Steel Laredo kopíruje tvarem velmi oblíbený nůž. Je kvalitní a nemusíte se s ním bát udeřit - ideální je pro nácvik boje s nožem nebo…
2x
Gumový výcvikový nůž Cold Steel Peace Keeper I

Gumový výcvikový nůž Cold Steel Peace Keeper I

Výborný tréninkový nůž z měkkého Santoprene materiálu, který nezpůsobí žádná závažná zranění. Ideální pro nácvik boje s nožem nebo obranu proti němu, ať už…
1x