Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Zbraně kategorie C-I

Zbraně C-I k držení nevyžadují zbrojní průkaz. K nákupu, držení a nošení stačí, aby vám bylo alespoň 18 let, dalšími podmínkami jsou svéprávnost a místo pobytu na území České republiky. Jediná opravdová povinnost, která s nákupem zbraně kategorie C-I zůstává, je povinnost nahlásit její nákup / vlastnictví na příslušném útvaru policie do deseti pracovních dní od jejího zakoupení. 

Typickým příkladem zbraní kategorie C-I jsou plynovky nebo flobertky.

Zbraně kategorie C-I jsou ovšem stále zbraně a proto se k jejich vlastnictví vztahují i další pravidla jako zákaz manipulovat s nimi na veřejnosti, půjčovat je nezpůsobilým osobám, manipulovat s nimi pod vlivem alkoholu... a několik dalších. Širší znění zákona naleznete níže.

kompletní Znění zákona

Novela zákona 13/2021 Sb., která mění původní znění zákona 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, dnes definuje v § 3 tyto kategorie zbraní a střeliva:

Samotná novela 13/2021 Sb. pak způsobila odštěpení kategorie A-I a kategorie C-I z původních kategorií A a kategorií C.

Nová kategorie C-I zahrnuje:
 • zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
 • expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcí nprávním předpisem
 • jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo,
 • palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,
 • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,
 • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,
 • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).
Nakládání se zbraní kategorie C-I:

Zbraň kategorie C-I může, není-li dále stanoveno jinak, nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která:

 • je starší 18 let,
 • je plně svéprávná
 • má místo pobytu na území České republiky.

Policie zajistí postupem uvedeným v § 57 zbraň kategorie C-I, pokud

 • byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 písm. a) nebo b); za účelem ověření této skutečnosti může policie vyžadovat vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • pokud se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení života nebo zdraví; pro zjištění změny zdravotního stavu držitele zbraně kategorie C-I se přiměřeně použije § 20a odst. 3.

Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky.

Držitel zbraně kategorie C-I nesmí:
 • zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie C-I na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně
 • zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci
 • převést vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo střelivo do ní na fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak
 • přenechat zbraň kategorie C-I nebo střelivo do ní osobě, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b)
 • střílet ze zbraně kategorie C-I
  • uvedené v § 6a písm. b), d), e), f), g) nebo h) tak, aby tím byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek
  • uvedené v § 6a písm. c) mimo střelnici nebo místo, kde je k tomu oprávněn podle jiného právního předpisu, nejedná-li se o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Držitel zbraně kategorie C-I je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem

 • ohlásit nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, příslušnému útvaru policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo
 • vést evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti, jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva; evidenci zbraní kategorie C-I vede podnikatel v oboru zbraní a střeliva v centrálním registru zbraní.

Prováděcí právní předpis stanoví vzor formuláře ohlášení podle odst. 5 písm. a), způsob a rozsah, v němž se pro ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo pro vedení evidence o zbraních kategorie C-I využije centrální registr zbraní nebo jiný informační systém umožňující přístup s využitím zaručené elektronické identity. Zásadní rozdíl oproti kategorii C je ten, že nabyvatel zbraně kategorie C-I nemusí mít zbrojní průkaz a stačí, splňuje-li požadavky zmíněné na začátku článku. Ohlašovací povinnost však zůstává stejná a používá se pro ni tento formulář.

Související kategorie

Související produkty

Plynová pistole Colt Government 1911 A1, 9 mm, černá, Umarex

Plynová pistole Colt Government 1911 A1, 9 mm, černá, Umarex

Colt Government 1911 A1 v ráži 9 mm, plynová pistole v černém provedení. Plynová pistole Colt Government 1911 A1 od prestižního německého výrobce…
1x
Plynová pistole F 92, 9 mm, černá, Ekol Firat

Plynová pistole F 92, 9 mm, černá, Ekol Firat

Plynová pistole Ekol Firat 92 je klasická obranná plynová (expanzní) pistole vycházející z modelu Beretta vz. 92. v ráži 9mm P.A.. Plastové střenky…
5x
Plynová pistole Walther P99, 9 mm, černá, Umarex

Plynová pistole Walther P99, 9 mm, černá, Umarex

Walther P99 v ráži 9 mm, plynová pistole v černém provedení. Plynová pistole Walther P99 od prestižního německého výrobce UMarEX.
2x
Plynová pistole Walther PP, 9 mm, černá, Umarex

Plynová pistole Walther PP, 9 mm, černá, Umarex

Walther PP v ráži 9 mm, plynová pistole v černém provedení. Plynová pistole Walther PP od prestižního německého výrobce UMarEX.
1x
Plynová pistole Ekol P 29, 9 mm, černá, Ekol

Plynová pistole Ekol P 29, 9 mm, černá, Ekol

Poloautomatická zbraň tureckého výrobce Ekol Voltran. Plynovka Ekol P29 je vyrobena ze slitiny kovu a je vybavena pojistkou pro zajištění zbraně. Střenky…
4x
Plynová pistole Glock 17, 9 mm, Bruni

Plynová pistole Glock 17, 9 mm, Bruni

Glock 17 v plynové verzi působí realisticky. Vejde se do něj 10 + 1 náboj. Hmotnost je 850 gramů.
6x
Perkusní pistole Gladiator .500 HD D3W Basic, Detonics

Perkusní pistole Gladiator .500 HD D3W Basic, Detonics

Detonics GLADIATOR .500 HD je moderní, vysoce výkonná a velmi kvalitní dvouranná perkusní pistole určená pro osobní obranu v civilní i profesionální sféře.
Perkusní pistole Gladiator .500 HD D3W Professional, Detonics

Perkusní pistole Gladiator .500 HD D3W Professional, Detonics

Precizně vyrobená perkusní pistole s kapacitou dvou ran v ráži úctyhodných 12,7 mm s doživotní zárukou. Sada Professional navíc obsahuje vše, co ke zbrani…
1x
Perkusní pistole Gladiator .500 HD D2W Professional, Detonics

Perkusní pistole Gladiator .500 HD D2W Professional, Detonics

Kvalitní a vysoce výkonná dvouranná perkusní pistole Detonics Gladiator .500 HD D2W v edici Professional, pro kterou není potřeba vlastnit zbrojní průkaz…
Perkusní pistole Gladiator .450 HD D4W Professional, Detonics

Perkusní pistole Gladiator .450 HD D4W Professional, Detonics

Vysoce kvalitní, výkonná, dvouranná perkusní pistole Detonics Gladiator .450 HD D4W v edici Professional, pro kterou není potřeba vlastnit zbrojní průkaz…
1x
Perkusní brokovnice Gladiator .500 HD F2 Professional, Detonics

Perkusní brokovnice Gladiator .500 HD F2 Professional, Detonics

Dvouranná perkusní mikro brokovnice Gladiator .500 HD F2 Professional spadá pod zbraně kategorie C-I , takže se skvěle hodí každému, kdo nedisponuje…
1x
Plynová pistole Walther P22 Ready, 9 mm PA Blanc, černá, Umarex

Plynová pistole Walther P22 Ready, 9 mm PA Blanc, černá, Umarex

Toto je plynová pistole Walther P22 v ráži 9 mm PA Blanc od německé značky Umarex, která na první pohled zaujme autentickým zpracováním, které je jako přes…
Plynová pistole Walther P22Q, 9 mm PA Blanc, černá, Umarex

Plynová pistole Walther P22Q, 9 mm PA Blanc, černá, Umarex

Jedinečně zpracovaná pistole dle předlohy Waltheru P22 v plynové verzi. Tato pistole v ráži 9 mm PA Blanc disponuje realisticky fungujícím systémem střelby.…
Plynová pistole Glock 17 Gen5, 9 mm PA Blanc, černá, Umarex

Plynová pistole Glock 17 Gen5, 9 mm PA Blanc, černá, Umarex

Plynová pistole Glock 17 Gen5 je kvalitní a spolehlivá zbraň od prestižní německé značky Umarex. Jedná se o velice přesně provedenou a autentickou repliku této…

Související články