Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Co přináší novela zákona o zbraních

Novela zákona o zbraních je poslední měsíce velkým tématem nejen ve střelecké komunitě. Od 30. ledna 2021 přináší řadu změn, které se dotknou nejen majitelů zbrojních průkazů a prodejců zbraní. Připravili jsme souhrn informací, které jsou důležité z našeho pohledu, tj. abyste vy, naši zákazníci, věděli, na co máte nárok a jaké náležitosti musíte naopak nově splnit.

Co přináší novela zákona o zbraních

Nebudeme popisovat veškeré změny, které nový zákon přináší. Ty lépe popsali jiní a na ty zásadní texty a informace naleznete odkazy v textu. Zároveň upozorňujeme, že ne vše je kolem zákona již zcela jasné a některé dopady budeme sledovat až v ostrém provozu a vyplynou až z praxe. Tento přehled budeme tedy průběžně aktualizovat a doplňovat.

Nadlimitní zásobníky

Novela zavádí pojem nadlimitní zásobníky. U dlouhých zbraní je limitem kapacita 10 nábojů a u krátkých zbraní kapacita 20 nábojů. Typicky u oblíbených samonabíjecích pušek jako Vz 58, AR-15 nebo AK-47/74, kde mají běžně zásobníku kapacitu okolo 30 nábojů (a nejen u nich), tak budou věci jinak. Na jejich nákup budete nově potřebovat výjimku na nabývání a používání nadlimitních zásobníků nebo odpovídající průkaz zbraně A-I. Doporučujeme výjimku si vyřídit. Jde o "globální" výjimku a nebudete tak muset již řešit, zda máte správný průkaz zbraně. Její udělení od policie není zpoplatněno a jednoduše tak budete mít nárok na stejné produkty jako dříve.

Z toho také plyne, že nadlimitní zásobníky budou vyžadovat osobní vyzvednutí na prodejně, při kterém překontrolujeme, že má na ně kupující nárok. Na našem e-shopu jsme přidali nové kategorie nadlimitní zásobníky pro pušky a nadlimitní zásobníky pro pistole. U ostatních zásobníků zůstává prodej neomezen.

Nadlimitní zásobníky může tedy nabývat a používat:

  • Držitel výjimky pro nadlimitní zásobníky (plošná výjimka pro jakýkoliv nadlimitní zásobník), kontrola v CRZ (není vydáván žádný doklad)
  • Držitel průkazu zbraně na zbraň kat. A-I (pak si může pořídit nadlimitní zásobníky pro tuto zbraň, ale ne jiné)
  • Držitel průkazu zbraně kat. B, jež byla registrována před datem nabytí účinnosti novely zákona a do níž lze použít příslušný nadlimitní zásobník
Nová kategorie Zbraní A-I

Do této kategorie spadají zejména původně samočinné zbraně předělané na samonabíjecí. Pro nabývání těchto zbraní je třeba získat výjimku od policie, o kterou se žádá na podobném tiskopise jako o nákupní povolení. Zbraň do kategorie A-I spadá také v případě, že do ní vložíte nadlimitní zásobník.

Prošli jsme celý náš sortiment a zjistili, že většina zbraní (až na drobné výjimky), kterých by se mohla kategorie A-I týkat, zůstává v kategorii B Jejich nákup bude tedy možný na nákupní povolení, jak jste zvyklí. Zde se řídíme heslem "jít cestou nejmenšího odporu" a prodávat nadlimitní zásobníky samostatně, aby se nemusela měnit kategorie zbraně, pokud to není nutné.

Podrobné informace o nové kategorii A-I a nadlimitních zásobnících naleznete na stránkách LEX.

Střelivo kategorie A-I

Zatímco v kategorii A zůstalo střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, bylo do kategorie A-I převedno střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku. Jedná se například různé náboje pistolových ráží s řízenou deformací. Získat takové střelivo a nosit ho pro obranné účely dříve nebylo možné. Nově to možné je na základě výjimky, o kterou lze zažádat. Za  řádný důvod pro udělení může být považována Ochrana života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách. Může ji tak získat například držitel zbrojního průkazu sk. B nebo E. Podrobnosti naleznete na stránkách LEX.

Tlumiče výstřelu

Novela přináší možnost nákupu tlumičů výstřelu, které jsou zařazeny v kategorii C. Na jejich nákup tedy majitelé zbrojního průkazu nebudou potřebovat nákupní povolení, ale je třeba nákup následně oznámit na policii. Víme, že je o tyto produkty mezi našimi zákazníky zájem a zavedení tlumičů připravujeme. Podle informací od dodavatelů se na pulty začnou tlumiče dostávat převážně nejdříve koncem února.

Plynové pistole

Plynové zbraně (dle zákona expanzní) spadají nově do kategorie C-I. Bude je možné nakoupit jako doposud od 18 let, ale jejich nabytí je třeba nahlásit na policii a zaevidovat v centrálním registru zbraní. Plynovky na policii nemusíte nosit jako u “ostrých” zbraní a tiskopis, který za vás na prodejně vyplníme, můžete zaslat na příslušné oddělení policie doporučeně poštou nebo elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem). Nebude tedy možné zasílat "plynovky" v kategorii C-I přes dopravce, ale budete třeba osobní vyzvednutí na prodejně. Zbraně uvedené na trh před účinností novely budeme doprodávat jako Zbraně kategorie D . Nové plynovky v kategorii C-I se na trhu objeví pravděpodobně nejdříve koncem února 2021.

Flobertky

Zde je velice podobná situace jako u plynovek. Nově spadají do kategorie C-I. Nákup bude možný od 18 let, bude třeba ho zapsat v centrální registru zbraní a ohlásit na PČR. Flobertky, které ještě spadají do kategorie D, budeme doprodávat.

Perkusní zbraně

Pokud se budeme bavit o perkusních zbraních moderní konstrukce (protože ty historické neprodáváme), je zde opět stejná situace jako u flobertek a plynovek.

Vzduchovky

Zde se situace příliš nemění. Vzduchovky (dle zákona plynové zbraně) zůstávají v kategorii D a není třeba jejich nákup hlásit na policii. Očekává se zrušení omezení výkonu 16 J, které ale z nového zákona prý nedopatřením vypadlo. V budoucnu tak bude možné nakupovat i silnější vzduchovky až do ráže 6,35. Na to si ale ještě chvilku počkáme.

Podrobnější informace o změnách týkajících se plynovek, flobertek, vzduchovek a perkusních zbraní naleznete na stránkách LEX.

Nové formuláře a poplatky

S novelou přicházejí také nové tiskopisy. Jejich přehled naleznete zde.

Pozitivní novinkou je, že při elektornickém podání (tj. datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) bude například žádost o nákupní povolení a další žádosti osvobozeny od správního poplatku. Elektronické podání bylo možné již před novelou, celý proces zrychlovalo, ušetřilo cesty na policii a teď navíc nutnou administrativu okolo zbraní z pohledu uživatele také zlevňuje. Za nás ho můžeme jen doporučit.

Další informace

Jak jsme již napsali výše, nesnažíme se o vyčerpávající přehled toho, co nový zákon přináší, ale zejména o shrnutí praktických dopadů. Pro další informace doporučujeme sledovat zejména web Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX.

Majitelům zbraní doporučujeme seznámit se například s pojmem Grandfathering, který popisuje, jak fungují přechodná ustanovení a jak se novela dotkne nebo nedotkne zbraní, které již vlastníte.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku