Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Jak si vybrat noční vidění

Díky novele zákona o zbraních z ledna 2021 se sen každého lovce, vojáka či filmového nadšence konečně může stát realitou - máme konečně možnost vidět v noci díky přístrojům pro noční vidění. Tento článek vám přináší detailní náhled do historie, technologického vývoje a dnešní nabídky noktovizorů a jejich příslušenství. Ať už přemýšlíte o koupi noktovizoru, nebo vás toto téma pouze zajímá, tento článek je právě pro vás!

Jak si vybrat noční vidění
Úvod do nočního vidění

Přístroje pro noční vidění (NODs = Night Optical/Observation Devices) bývaly značně drahé (a často také vyhrazené), takže je používaly pouze státní ozbrojené složky. V posledních několika desetiletích však u nich došlo k značnému technickému pokroku při současném poklesu cen. A co je veledůležité, novela zákona o zbraních z ledna 2021 zrušila zákaz noktovizorů, které byly ze zákona zcela vyřazeny a staly se tak neregulovaným doplňkem obdobně jako jiné zaměřovací dalekohledy. Díky této novele jsme i my schopni vám nyní nabídnout široké množství přístrojů pro noční vidění a k nim vhodného příslušenství.

Stručná historie

Možnost vidět i v noci jako ve dne byla vždy snem všech vojáků i lovců. Teprve ve třicátých letech minulého století se však objevily první přístroje, které to alespoň částečně umožňovaly.

Noční vidění Gen 0

Technické řešení nočního vidění začala jako první vyvíjet firma AEG pro německou armádu v roce 1935. Ke konci války byly již noktovizory úspěšně nasazeny v tancích Panther, k dispozici byl i přenosný systém Vampir, používaný ve spojení se samopaly StG 44. Souběžně vyvinuly podobné systémy i Spojené státy a Sovětský svaz. Americké systémy M1 a M3 Sniperscope byly rovněž použity během války.

Funkce všech těchto zařízení spočívala v ozáření určené oblasti infračerveným světlem, jehož odraz byl zachycen fotocitlivou elektrodou a poté zesílen a zobrazen v hledáčku. Tato první zařízení nebyla zdaleka ideální - byla rozměrná, těžkopádná a vyžadovala i rovněž rozměrný a těžký zdroj poměrně značné energie. Pro pěchotní použití proto přinášela jen minimální výhodu.

M3 Karabina s infra červenou zaměřovací optikou, M3 Carbine with infrared sniper scope, Autor: Curiosandrelics, licencováno pod Creative Commons

- Karabina M3 s infračerveným zaměřovacím dalekohledem

Noční vidění Gen 1

Během války ve Vietnamu byla vyvinuta nová generace noktovizorů na odlišném principu - místo osvětlení scény infračerveným světlem bylo využito skutečnosti, že v přírodě je i v noci jisté, byť velmi malé, množství přirozeného světla. Noční vidění je pak umožněno jeho tisícinásobným zesílením.

Americká armáda používala v tancích typy AN/PVS-5 Starlight Scope a PNV-57A. První z nich, stojící tehdy kolem $ 6000, byl rovněž úspěšně používán odstřelovači.

Noční vidění Gen 2

Generace 2 přinesla dvacetinásobně zvýšené zesílení zbytkového světla oproti první generaci, rovněž tak zlepšené rozlišení a spolehlivost.

Noční vidění Gen 3 a dále

Ve třetí generaci dosáhlo zesílení světla koeficientu až 50000 při současném snížení energetické náročnosti. Bylo toho dosaženo použitím GaAs fotokatody a řadou dalších technologických opatření pro zvýšení životnosti.

V poslední době se zavádí pojem Gen 3+, poskytující lepší vlastnosti při rychlých změnách vnějšího osvětlení.

Vývoj se samozřejmě nezastavuje. Někteří výrobci integrují noktovizory s infračervenou technikou. Takový hybridní přístroj pak umožňuje jak zlepšené noční vidění při minimálním světle či úplně bez něho, tak sledování tepelné stopy objektů v zorném poli.

Jinou oblastí je „digitální“ noční vidění, při němž je zachycený signál převeden do digitálního tvaru, takže může být zesílen, pozměněn či jakkoli jinak zpracován. Informace z noktovizoru mohou být doplněny z jiných zdrojů dat, takže mohou např. sdílet údaje o cílech nebo postavení vlastních jednotek. Tyto schopnosti se však promítají do velmi vysoké ceny takových zařízení, takže si je mohou dovolit prakticky jen státní ozbrojené složky.

Tak jako téměř vždy lze naštěstí předpokládat, že, s postupujícím technickým i technologickým pokrokem, časem i tyto špičkové přístroje zlevní a stanou se dostupnějšími. Již nyní si však i „průměrný“ civilista může pořídit kvalitní noktovizor zcela postačující pro civilní potřeby za vcelku rozumný peníz.

Princip funkce přístrojů pro noční vidění

Současné noktovizory využívají elektrický signál vyvolaný dopadem vnějšího světla na fotokatodu, který je poté zesílen fotonásobičem a přiveden na fosforovou obrazovku pracující podobně jako skleněné obrazovky dřívějších televizorů. Technické provedení je samozřejmě složitější a obsahuje např. řadu optických prvků pro ostření, řiditelný napájecí zdroj nebo vstupní obvod pro zvládání rychlých změn vnějšího osvětlení.

Výběr noktovizoru

Důležitým výsledkem technického a technologického pokroku v poslední době je dramatický pokles cen noktovizorů. Současně je na trhu veliký počet přístrojů různých schopností i cen.

Základní, zdánlivě banální otázka při výběru vhodného přístroje přitom zní, zda vůbec nějaký skutečně potřebujeme. Odpovíme-li si kladně, čekají nás dvě další důležité otázky:

1. K čemu budeme noktovizor používat? Při lovu, turistice, pro taktické účely? Odpověď na tuto otázku pomůže určit druh přístroje.

2. Jakou nejvyšší cenu jsme ochotni zaplatit? Cenové rozpětí je přitom značné. Dražší přístroje obvykle nabídnou lepší parametry, takže pomaleji morálně zestárnou, a rovněž se kvalita odrazí na jejich životnosti. Přístroje pro vojenské použití jsou dražší než obdobné civilní, protože jsou odolnější v náročných podmínkách.

Monokulár Bestguarder

Monokuláry

Monokulár je nejběžnější typ noktovizoru. Má jedinou fotokatodu a fotonásobič i jediný objektiv a okulár. Je velmi univerzální - lze ho použít upevněný na zbrani, na helmě nebo přímo z ruky.

Při jeho výběru je důležité zvážit kromě vlastních parametrů i možnosti a způsoby montáže na jiná zařízení. Někdy tak i dražší přístroj může být výhodnější, protože není třeba dodatečně kupovat různé montáže a příslušenství. To ale samozřejmě platí obecně.

Binokuláry s jedním objektivem

Tato zařízení jsou v zásadě stejná jako monokuláry s tím rozdílem, že obraz je promítán do dvou okulárů. Výhodou je, že zpracování obrazu viděného oběma očima je pro mozek daleko snadnější. Nedochází rovněž ke zvýšené únavě oka dívajícího se jen monokulárem.

Některé přístroje této kategorie nabízejí kromě nočního vidění i možnost optického zvětšení, tj. vlastnosti dalekohledu. To se může velice hodit v taktických i loveckých situacích pro správnou identifikaci cíle, který nejsme schopni určit bez přiblížení, jindy to ale může naopak vadit. Přístroje s optickým zvětšením bývají také o něco rozměrnější než bez něho, což je třeba zvážit, pohybujeme-li se v místech s omezeným prostorem pro hlavu (např. v autě). Proto je tak důležité si správně zodpovědět první otázku výběru.

Přístroje se dvěma a více objektivy

Jejich hlavní výhodou oproti výše uvedeným je širší zorné pole. Vzhledem k tomu, že nejnákladnější součástí noktovizoru je fotonásobič, jsou však tato zařízení také výrazně dražší. Je proto nutné zvážit, zda nám to opravdu stojí za to.

Může se stát, že se jeden objektiv/fotonásobič rozbije či porouchá. Noktovizor lze opravit, je však zapotřebí dbát na to, aby nový díl měl stejné vlastnosti (ideálně byl od stejného výrobce a ze stejné výrobní šarže) a byl správně nainstalován s ohledem na souosost. Opak vede k bolestem hlavy, jak se mozek pokouší sladit nestejnorodé obrazy z každého oka.

Fotonásobiče zhotovuje několik málo společností, které je dodávají v různých variantách a s mnoha různými vlastnostmi finálním výrobcům noktovizorů. Ti je pak sestavují podle svých vlastních specifikací, buď civilních nebo vojenských (ty mají označení AN před názvem modelu).

Digitální noktovizory

Základním rozlišovacím znakem digitálního noktovizoru vůči „klasickému“ je nahrazení fotonásobiče digitálním zpracováním obrazu. Elektronika digitalizuje signál z fotokatody, softwarově ho zesílí a předá do zobrazovací jednotky v okuláru. Se zvýšenou rychlostí zpracování dat se zlepšila kvalita obrazu a díky úspoře fotonásobiče snížila cena.

Digitální zpracování dat přináší výrobcům řadu možností, jak relativně snadno přidávat různé funkce. Data tak lze např. zaznamenávat na SD kartu, propojit s údaji GPS nebo přenášet přes wi-fi do mobilního telefonu.

Nepříliš známou skutečností je, že většina moderních GoPro kamer a dokonce i kamer ve smartphonech je schopna dobře zachytit a zpracovat infračervené (IR) světlo, jejich software na to ale obvykle není nastaven. Kdo se v tom vyzná, může si tyto kamery pro IR rozsah zprovoznit odstraněním tohoto filtru (zásahem však pochopitelně zruší záruku). Výsledné fotografie nám však přijdou divné, protože software, který tato zařízení používají k prezentaci dat, je zaměřen na normální viditelné spektrum. Digitální zpracování získaného IR signálu pochopitelně není triviální. Příslibem do budoucna je ale fakt, že hardware může vycházet z komerční elektroniky.

Noktovizory pro montáž na zbraň

Jako noktovizory pro montáž na zbraň se dnes často používají běžné monokuláry s vhodným montážním mezikusem (při výběru pozor na odolnost proti zpětnému rázu!). Je-li však primárním účelem našeho noktovizoru použití na zbrani, jsou vhodnější specializované typy. Dodávají se klasické i digitální, v množství různých typů a cenových úrovní.

Hybridní noktovizory

Hybridním noktovizorem rozumíme takový, který využívá kombinace nočního vidění a tepelného (IR) záření vysílaného pozorovanými objekty. Výhody pro lovecké a taktické situace jsou zřejmé - výraznější zobrazení teplokrevných tvorů proti pozadí.

Přístroje pro termovizi jsou o něco dražší než pro noční vidění.

Příslušenství

Noktovizor připevněný na helmu

K noktovizorům existuje nepřeberné množství příslušenství a doplňků. My se zaměříme na tři skupiny, a to pro upevnění na helmu, ochranu optiky a přisvětlení.

Upevnění na helmu

Nejmodernější typy helem již mají přípravu pro upevnění noktovizoru přímo z výroby, k řadě jiných se dá adaptér dodatečně připevnit. Vždy je přitom nutné dbát na spolehlivost upevnění a snadnost ovládání při současné tuhosti v zaujaté pozici.

Vzhledem k ceně noktovizorů se i při jeho kvalitním upevnění doporučuje přivázat ho k helmě ještě kouskem paracordu. Netřeba se pak obávat např. situace, kdy se po pádu noktovizor uvolní a zmizí někde ve tmě.

Noktovizory posouvají těžiště helmy, která má tak nepříjemnou tendenci sklouzávat dopředu. Abychom tomu zabránili, upevňuje se často na zadní stranu helmy vhodné protizávaží. Je mnoho možností, od jednoduchých pouzder s kousky olova až po pouzdra s náhradními bateriemi. Nabízejí se i bateriové sady určené současně jako protizávaží, to má však smysl zejména pro někoho, kdo používá noktovizor několik hodin denně několikrát za týden.

Nabízí se samozřejmě i „samodomo“ řešení, tj. přilepit k helmě vhodné závaží lepící páskou. Je to levné a rychlé, leč nepříliš spolehlivé a selhává obvykle právě v tu nejnevhodnější chvíli. Rozhodně nelze doporučit.

Ochrana optiky

Další věcí, která stojí za úvahu, je doplňková ochrana objektivu. Jedná se v zásadě o bezpečnostní čočku umístěnou na přední straně optiky, která slouží k absorpci nárazů, které by jinak mohly rozbít čočku objektivu, což by vyřadilo noktovizor z provozu. Tato ochranná čočka může též podporovat zaostření nebo sloužit jako filtr světla.

Přisvětlení

Máme samozřejmě na mysli přisvětlení v IR pásmu, ať již IR svítilnou nebo laserem. Nositeli optiky nočního vidění umožňuje vidět více podrobností tam, kam je IR zdroj namířen. Jeho použití je vhodné zejména u digitálních noktovizorů.

Existují také laserová zaměřovací zařízení, jehož paprsek lze vidět pouze noktovizorem. Výhodou je, že cíl neví o tom, že byl zaměřen (pokud sám IR světlo nevidí).

Důležitá je kompatibilita přisvětlení a noktovizoru s ohledem na použitou vlnovou délku přísvitu.

Na závěr

Na trhu je ohromné množství přístrojů pro noční vidění, pro správný výběr však existuje několik všeobecně platných zásad:

- pořiďte si to nejlepší (nejmodernější) zařízení, které si můžete dovolit; čím lepší bude, tím později morálně zastará a déle bude vyhovovat vašim nárokům

- dobře zvažte, k čemu noční vidění potřebujete - k lovu, k nočnímu pozorování zvěře, k obecnému pozorování okolí, k pohybu ve tmě s potřebou volných rukou, ...

- potřebujete noktovizor nyní? Pokud ne, počkejte - za několik let budou současné přístroje levnější a za jejich současnou cenu budou k dispozici technologicky dokonalejší přístroje.

Ať už vás tento článek přesvědčil ke koupi přístroje pro noční vidění nebo stále zvažujete ještě chvíli počkat, určitě občas nakoukněte do naší neustále se rozšiřující nabídky přístrojů pro noční vidění a k ním vhodného příslušenství.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku