Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Vojenské hodnosti v Armádě České republiky

Status vojenské hodnosti formuluje nejen pozici, ale i ručení a práva vojáka v armádě. Celkově v armádě utváří tzv. hierarchii. V článku si rozlišíme rozdíl mezi stejnými pozicemi - tzn. jak rozlišíme hodnosti v armádě pokud jde o nadřízenost a podřízenost ve shodných hodnostech.

Vojenské hodnosti v Armádě České republiky

Hodnosti v armádě 

Nabytí vyšší vojenské hodnosti se nazývá povýšení. Degradace je naopak její odebrání a udělené nižší hodnosti. 

Jak se hodností označení dělí?

Hodnostní označení se dělí na:

Kovová označení hodnosti 

Označením jsou zlaté či stříbrné hvězdy, zlaté či stříbrné hodnostní pásky a stříbrné hodnostní knoflíčky. Na pokrývkách hlavy vojáků či vojákyň České armády (AČR) jsou kovová označení umístěny ve zmenšeném provedení.

Tištěná a vyšívaná označení hodnosti 

Jsou buď na černém nebo béžovém podkladu. Pro hodnostní sbor mužstvo, sbor poddůstojníci a sbor praporčíci jsou v barvě šedé. Pro nižší důstojníky a sbor vyšších důstojníků a generálů jsou v barvě okrové či hnědě.  

Tištěné či vyšívané hodnostní označení se užívá na služebním stejnokroji a to v zeleném, či béžovém potisku. Je stejné pro všechny složky armády.  

Ve zmenšeném provedení je vyšívané hodnostní označení v zelené nebo béžové barvě umístěno na čepici a klobouku služebního stejnokroje. U vojáků Hradní stráže se používá hodnostní označení v červené nebo bílé barvě.

Historie hodností armády

První Československá armáda a její hodnosti 

První Československá armáda tvořila ozbrojené síly v roce 1918 až po rok 1992. Až do roku 1919 se hodnosti v armádě nelišily od hodností v rakousko-uherské armádě, od které je převzala. Poté proběhly první změny a v roce 1920 se systém hodností v armádě změnil a je stále v určitém stylu dodržovaný. 

 • Mužstvo: vojín (voj.), svobodník (svob.) 
 • Poddůstojníci: desátník (des.), četař (čet.) 
 • Rotmistři: rotný (rtn.), rotmistr (rtm.), štábní rotmistr (šrtm.), praporčík (prap.), štábní praporčík (šprap.) 
 • Důstojníci: podporučík (ppor.), poručík (por.), nadporučík (npor.), kapitán (kpt.), štábní kapitán (škpt.), major (mjr.), podplukovník (pplk.), plukovník (plk.) 
 • Generálové: generál (gen.), brigádní generál (brig.gen.), divizní generál , armádní generál (arm.gen.) 

 Armáda po druhé světové válce převzala soustavu hodností z předválečné armády. Pak od roku 1949 krok za krokem přecházela na sovětský systém.

 • Mužstvo: vojín (voj.) 
 • Poddůstojníci: svobodník (svob.), desátník (des.), četař (čet,), rotný (rtn.), staršina 
 • Důstojníci: podporučík (ppor.), poručík (por.), nadporučík (npor.), kapitán (kpt.), štábní kapitán (škpt.), major (mjr.), podplukovník (pplk.), plukovník (plk.) 
 • Generálové: brigádní generál (brig.gen.), divizní generál, sborový generál, armádní generál (arm.gen.), vrchní velitel branné moci 
ČSLA a její hodnosti v armádě

ČSLA vznikala v roce 1954, i když šlo jen o přejmenování, převzala s sebou i stejné rozdělení hodností. V roce 1958 přišla první změna a to, že hodnost staršiny byla nahrazena rotmistrem.  

Dělení hodností s malými změnami bylo podobné dnešnímu. Týkalo se i restituované Československé armádě. Neoficiálně se hodnost staršina používala do roku 1989 pro výkonného praporčíka (eventuelně poddůstojníka), který se staral o materiální zabezpečení jednotky. 

 • Mužstvo: vojín (voj.) 
 • Poddůstojníci: svobodník (svob.), desátník (des.), četař (čet.), staršina (do r. 1958), 
 • Praporčíci: rotný (rtn.), rotmistr (rtm.)(od r. 1958), nadrotmistr (nrtm.)(od r. 1958), 
 • Důstojníci: podporučík (ppor.), poručík (por.), nadporučík (npor.), kapitán (kpt.), major (mjr.), podplukovník (pplk.), plukovník (plk.) 
 • Generálové: generálmajor (genmjr.), generálporučík (genpor.), generálplukovník (genplk.), armádní generál 
Novodobá historie Armády ČR a její hodnosti 

Při vzniku 1. ledna 1993 převzala armáda stejně, jako se tomu stávalo v minulosti, hodnosti armády předchozí. Až společně s novými zákony o ozbrojených silách ČR se hodnosti v armádě upravily.

 

      

​      

  ​    

     podplukovník (pplk.), plukovník (plk.)

            

 • Generálové: brigádní generál (brig.gen.), generálmajor (genmjr.), generálporučík (genpor.), armádní generál (arm.gen.)

      

 V roce 2011 proběhla reforma, kdy byly zrušeny hodnosti štábní rotmistr, podpraporčík a podporučík a oprava proběhla v rozdělení hodnostních sborů na stav současný.

Hodnosti armády v NATO 

V armádách NATO se vyskytují jen dva hodnostní oddíly, a to: 

Důstojnické hodnosti (Officer ranks) OF1 - OF10 (vzestupně), používající se pro důstojníky. 

Ostatní hodnosti (Other ranks) OR1 - OR9 (vzestupně), používající se pro ostatní vojáky. 

Věřím, že Vám článek pomohl a udělali jste si základní obrázek o tom, jak v armádě hodnosti fungují. V našem sortimentu najdete jak hodnostní a služební označení, tak i kvalitní nášivky s vtipnými motivy, zdravotnická označení, vojenské jmenovky, apod. 

Zdroje: 

https://www.zakonyprolidi.cz

https://cs.wikipedia.org

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku