Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Jak na ochranu sluchu při střelbě a jaký typ sluchátek vybrat

V tomto článku se ponoříme do problematiky ochrany sluchu při střelbě. Dozvíte se, jak hluk ovlivňuje naše uši a proč je tak důležité ho chránit. Prozkoumáme různé typy střeleckých sluchátek a pomůžeme Vám vybrat tu nejlepší variantu pro dokonalou ochranu Vašeho sluchu.

Jak na ochranu sluchu při střelbě a jaký typ sluchátek vybrat

Jak se definuje zvuk

Hned na začátek je nutné si ujasnit několik pojmů. Pokud se bavíme o vlivu zvuku při střelbě na naše zdraví, je nutné pochopit, co je zvuk, jak vzniká, jak se přenáší a jak působí na náš organismus. Definice zvuku jemechanické vlnění, které se šíří v pružném prostředí”. Toto vlnění je pak vymezeno frekvenčním spektrem, které je lidské ucho schopno zachytit. Zjednodušeně řečeno je zvuk to, co slyšíme, když se vzduch kolem nás rozkmitá. Tento pohyb vzduchu dorazí k našim uším, kde rozpohybuje soustavu vnitřních orgánů, která toto kmitání přemění na nervové signály. Ty vnímáme jako různé zvuky, například jako hlasitou hudbu, štěkot psa nebo zvuk výstřelu zbraně. Pokud má vlnění vzduchu okolo nás frekvenci, kterou není lidské ucho schopno zachytit, nejedná se technicky vzato o zvuk.

Jak zvuk měříme? Jednotkou decibel

Decibel je jednotka, kterou používáme k měření hlasitosti zvuku. Je důležité vědět, že decibel není lineární jednotkou nýbrž logaritmickou. V praxi to znamená, že každé zvýšení o 10 decibelů představuje desetinásobné zvýšení intenzity zvuku. Toto měření lépe odpovídá tomu, jak lidské ucho vnímá změny hlasitosti. Malé změny v decibelech mohou znamenat velké rozdíly v tom, jak hlasitě zvuk vnímáme.

Proč je potřeba si chránit sluch?

Není třeba dlouze rozebírat, jakým způsobem nadměrný hluk škodí zdraví. Nejčastějšími příznaky poškození sluchu jsou nedoslýchavost, bolest hlavy nebo tinnitus. Bohužel však spousta lidí podceňuje škodlivé podněty. To je dáno především tím, že poškození sluchu nebývá až na extrémní případy bolestivé. Je nutné si ale uvědomit, že poškození sluchu je kumulativní jev a projevuje se převážně v dlouhodobém časovém horizontu. Proto je důležité v sobě potlačit tendenci tato rizika ignorovat ve stylu "zas tak nahlas to není, to vydržím".

Pojďme si ujasnit několik častých omylů, které se tohoto tématu týkají:
  • Poškození sluchu způsobují jen hlasité zvuky: Ano, náhlé působení silného akustického tlaku je jednou z nejčastějších příčin poškození sluchu. I dlouhodobé vystavení organismu zdánlivě přijatelného hluku však přináší negativní dopady na zdraví.
  • Dočasná změna prahu slyšení není škodlivá: Pokud jsme vystaveni vyšší hladině hluku, typicky například na koncertě, náš organismus na to reaguje stažením některých svalů v uchu a omezením příjmu hluku. To se projeví dočasným "zalehnutím" uší, které obvykle odezní do několika hodin. I tato expozice je škodlivá. Je nutné se proto těmto situacím vyvarovat a svědomitě si sluch chránit. 
  • Poškození sluchu poznám podle pískání nebo bolesti: Jak už bylo výše zmíněno, poškození sluchu je kumulativní jev, který nemusí být okamžitě patrný. Proto s ochranou vašeho organismu nečekejte na první příznaky.

ochrana sluchu při střelbě

Náš článek se primárně zaměřuje na ochranu sluchu při střelbě. Je však nutno dodat, že výstřel zbraně není jediný jev, který nám může škodit. Nebezpečná hladina hluku začíná přibližně na 85 decibelech (dB). Dlouhodobá expozice hluku nad touto úrovní může vést k trvalému poškození sluchu. U úrovní nad 100 dB může dojít k poškození sluchu i po krátkodobé expozici.

Tabulka jevů s jejich hladinou hluku

Pojďme si nyní nastínit, jaké hladině hluku je lidské ucho vystaveno při střelbě ze zbraní různých ráží. Je nutno dodat, že hladina se liší v závislosti na prostředí, ve kterém střílíme, na délce hlavně, druhu střeliva, vzdálenosti od zbraně a dalších faktorech. Obecně vzato se ale bude pohybovat v následujících hodnotách:

  • Malorážka (22 l.r.): přibližně 140 dB
  • Střední pistolové ráže (9 mm Luger, 45 ACP): přibližně 160-165 dB
  • Puškové ráže (223 Rem., 7,62 x 39): přibližně 150-160 dB

Z jakých zbraní je tedy bezpečné střílet bez sluchátek? Jak vidíme, nehledě na použitou ráži se pohybujeme vysoko nad bezpečnou hranicí hluku. Jedním z důležitých faktorů je vzdálenost od zbraně. Pokud se zaměříme na typickou situaci na střelnici, je potřeba dbát na ochranu sluchu i v případě, že mluvíme o střelné zbrani v rukách jiných osob. Ztráta energie zvuku ve vzduchu je exponenciální, takže pokud byste stáli ve vzdálenosti 2 metry od zbraně místo 1 metru, hladina hluku by klesla pouze přibližně o 6 dB. 

Pojďme na nejpodstatnější část článku:

Jak si chránit sluch?

Nejlepší způsob, jak si při střelbě chránit sluch je použití střeleckých sluchátek. Jedná se o sluchátka, která jsou primárně určena pro blokaci akustického tlaku a ostatní vlastnosti jsou druhořadé. V zásadě jsou velmi podobná sluchátkám, která se používají v průmyslovém prostředí s vyšším akustickým zatížením jako jsou slévárny nebo jiné fabriky. U střeleckých sluchátek pak rozlišujeme dvě hlavní kategorie:

pasivní sluchátka

Fungují jednoduše. Staví fyzickou bariéru mezi ucho uživatele a hluk. Zpravidla mívají nějakou certifikaci a danou hodnotu útlumu, která se pohybuje okolo 20-30 decibelů. Nevyžadují v zásadě žádnou údržbu. Mají nějaké nevýhody? Ano i ne. Z principu věci tato sluchátka blokují zvuky. To může být nevýhodné ve chvíli, kdy při střelbě chceme komunikovat s dalšími osobami. Pro tyto účely si pak mnoho střelců pořídí sluchátka s upgradem. Tím se dostáváme k druhé kategorii střeleckých sluchátek.

elektronická sluchátka

Jedná se o střelecká sluchátka, která chrání náš sluch úplně stejným způsobem, jako sluchátka pasivní. Obvykle však ve svých útrobách skrývají elektroniku, která nám pomáhá kompenzovat "ztátu" sluchu, která nastane, když si sluchátka nasadíme. Ohledně jejich funkce někdy dochází k mylnému pochopení, proto si nyní popíšeme jejich princip.

Elektronická sluchátka v sobě mají zabudované reproduktory a mikrofony. Mikrofony, které se nacházejí na vnější části sluchátek snímají okolní zvuky a přehrávají je do reproduktorů, které se nachází na vnitřní straně náušníků. Díky tomu s těmito sluchátky můžete slyšet své okolí, jako např. konverzaci osob, ruchy apod. Většina těchto sluchátek má také nastavitelnou hlasitost těchto přenosů. Kouzlem těchto sluchátek je, že v procesu přenosu zvuku do reproduktorů omezí přenos zvuků, které přesahují bezpečnou hranici (dřívě zmíněných 85 dB). Za pomocí komprese zvuku se nebezpečné zvuky, jako např. výstřel sníží na úroveň ambientního zvuku, který jinak sluchátka přenáší.

Nevýhodu elektronických sluchátek snadno odvodíte již z názvu. Obsahují elektroniku a je nutné do nich dávat baterie. Pokud si neohlídáte stav baterií nebo si sluchátka zapomenete po střelbě vypnout, mohou se vybít a přestat plně plnit účel. Štěstím v neštěstí je, že pokud se elektronická sluchátka vybijí, dále fungují jako pasivní.

POZOR: ANC sluchátka nejsou elektronická sluchátka

Elektronická střelecká sluchátka jsou často zaměňována se sluchátky pro poslech hudby vybavenými systémem Active Noise Cancelling (ANC). I ta mají vnitřní systém pro potlačení hluku, ale fungují jinak. Sluchátka s ANC za pomocí mikrofonů na vnější straně také snímají ambientní zvuky okolí. Díky sofistikované technologii pak do reproduktorů ve vašich uších přehrávají ten samý zvuk, ale v opačné fázi zvukové vlny. Díky tomu se ambientní zvuk zvenčí vyruší, a lidské ucho ho pak neslyší. Je však potřeba si uvědomit, že tato technologie odbourává konzistentní šumy nižších frekvencí jako je např. zvuk motoru letadla nebo ruch kavárny. ANC sluchátka nejsou stavěná na odbourání tak extrémních úrovní hluku, jako je výstřel ze zbraně. Proto rozhodně nejsou dobrou volbou na střelnici, ačkoliv vám krásně fungují v kanceláři s příliš hlučnými kolegy z marketingu. :)

jaká sluchátka vybrat a proč

pasivní střelecká sluchátka pro rekreační střelbu

Pasivní sluchátka jsou vhodná pro rekreační střelce, kteří si zajdou jednou za čas na střelnici a nepotřebují intenzivně komunikovat s jinými lidmi. Jsou taktéž vhodná pro začátečníky, kteří ještě neví jak často budou střílet, jestli budou v budoucnu chodit na kurzy apod. Koupí pasivních sluchátek ušetříte stovky korun. Zároveň jsou pasivní sluchátka vhodným doplňkem trezoru v případě, že si na střelnici berete doprovod, který nemá svá sluchátka.

elektronická sluchátka pro častější střelbu a pro lov

Elektronická střelecká sluchátka zužitkujete ve chvíli, kdy je pro vás návštěva střelnice pravidelným koníčkem, který například sdílíte s přátely. Komunikace je s těmito sluchátky podstatně jednodušší a pohodlnější. Zářným příkladem může být účast na střeleckém kurzu, kde se často střídá mluvení a střílení. Pokud navíc při výcviku dbáte i na taktické prvky, pak oceníte, že s příposlechem přichází i lepší povědomí o okolí. Toto je zásadním faktorem i při lovu zvěře. Při lovu si obvykle nemůžete dovolit přijít o vnímání okolí použitím pasivních sluchátek, a pokud přijde příležitost, není na nasazování sluchátek čas.

hi-fi sluchátka, pěnové špunty a ostatní kompromisy na cokoliv jiného

Jak už jsme v článku nastínili, sluch máte jen jeden a časem dochází k jeho degradaci. Nespoléhejte proto na zkratkovitá řešení. Pěnové špunty, které se rozdávají na některých střelnicích, nebo prsty v uších byste rozhodně měli vnímat jako naprosto krajní řešení. Ano, lepší než nic, ale ne o moc.

faktory pro výběr sluchátek

  • Komfort - Střelecká sluchátka vám musí skvěle padnout. Jednak proto, aby kvalitně obepnula ucho, jednak také proto, že je obvykle budete mít na hlavě hodinu nebo déle. Vyzkoušejte si různá sluchátka, jejich náušníky a jak vám sedí.
  • Hodnota Single Number Rating (SNR) a NRR (Noise Reduction Rate) - Stanoví, jakou míru útlumu sluchátka poskytují. Obvykle se tato hodnota bude pohybovat mezi 20 až 30 decibely.
  • Mono vs. Stereo - Některá elektronická sluchátka vám poskytnout dvojí vedení zvuku pro každé ucho, neboli stereo zvuk. Díky tomu se lépe zorientujete v prostoru a poznáte, odkud ambientní zvuky přicházejí.
  • Doplňkové vlastnosti - Elektronická sluchátka mohou mít například jack input pro připojení externího zdroje. Můžete si do nich pustit např. hudbu. Dále mohou mít bluetooth připojení, nebo šachtu pro připojení rádia/vysílačky.

Střelba s tlumičem

Napříč článkem jsme nakousli několik aktivit, které vyloženě vybízí k použití tlumiče. Je bezpečné střílet bez sluchátek, pokud mám nasazený tlumič? 

Jak už jsme zmínili, to, jak silný hluk doputuje při střelbě do našich uší závisí na mnoha faktorech. Roli bude hrát to, jestli jste na venkovní střelnici nebo vnitřní, jakou ráži používáte, jak dlouhou máte hlaveň nebo jaké střelivo používáte. Pokud nastane správná konstelace všech těchto faktorů a vy navíc použijete tlumič, můžete zásadně snížit hluk vaší zbraně. Krásným příkladem může být opakovací malorážková puška s tlumičem na vnější střelnici za použití subsonického (podzkuvého střeliva). Při tomto "setupu" se můžete dostat na hodnoty pod 100 dB. Ačkoliv je hlasitost v tomto případě výrazně nižší, stále není bezpečná pro lidské ucho. Proto, je na místě říci, že střelba zbraní s nasazeným tlumičem taktéž vyžaduje použití ochrany sluchu.

 

 
Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku