Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Nauka o střelivu II. - Jak funguje moderní náboj

V minulé části jste se mohli dozvědět něco o historii střeliva a jak jsme postupně dospěli až k dnešnímu modernímu náboji. Za moderní v tomto článku považujeme jednotný náboj, který spolehlivě funguje v dnes běžně používaných a dostupných zbraních. Moderní náboj se skládá ze čtyř základních částí - nábojnice, střely, prachové náplně a zápalky. V tomto díle se tedy podíváme podrobněji na jednotlivé části, a jak to celé dohromady funguje.

Nauka o střelivu II. - Jak funguje moderní náboj

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI MODERNÍHO NÁBOJE

NÁBOJNICE

Nábojnice drží všechny ostatní součásti náboje pohromadě. Obvykle je vyrobena z mosazi, oceli nebo hliníku a ve své spodní části má drážku či okraj (či kombinaci obojího) sloužící ke snadnému vytažení náboje či prázdné nábojnice z nábojové komory. Nábojnice pro brokové náboje mají obvykle kovové dno (tzv. kování) z tenkého mosazného plechu, zbytek nábojnice je zhotoven z plastu nebo papíru.

různé nábojnice

PRACH (VÝMETNÁ NÁPLŇ)

Jedná se o výbušný materiál uvnitř nábojnice. Tlaky vznikající při hoření výmetné náplně způsobí při výstřelu vystřelení (vymetení) střely ze zbraně. Obvykle je vyroben ze směsi chemických látek, jako je nitrocelulóza a nitroglycerin. Dnes se již výhradně používá moderní bezdýmný prach.

ZÁPALKA

Zápalka je malý kovový kalíšek na dně nábojnice, která obsahuje malé množství třaskaviny - zápalkové slože. Po nápichu zápalníkem dojde k zažehnutí zápalky a skrz zážehový otvor, tzv. zátravku dojde k zapálení prachové náplně (neboli výmetné náplně) uvnitř náboje.

Náboje s okrajovým zápalem

Náboje s okrajovým zápalem mají zápalkovou slož uloženou v prolisu okraje dna nábojnice. K zážehu dochází nárazem na okraj nábojnice. Okrajový zápal lze použít pouze u nábojů s relativně nízkým maximálním tlakem, protože okraj nábojnice je vyroben z tenkého materiálu. Výhodou okrajového zápalu je levná a jednoduchá výroba nábojnic. V dnešní době se vyrábí několik ráží nábojů s okrajovým zápalem Flobert, náboje 22 Short a 22 Long Rifle, 22 Winchester Magnum RF, 17 Hornady RF a několik dalších, méně rozšířených.

náboj se středovým a náboj s okrajovým zápalem

Náboj se středovým zápalem a náboj s okrajovým zápalem

Náboje se středovým zápalem

Hlavní součástí zápalek pro náboje se středovým zápalem je kovový kalíšek, který obsahuje třaskavou slož. Kalíšek je vložen v příslušném otvoru, který se nachází uprostřed dna nábojnice. Náboje s tímto typem zápalky mají tedy tzv. středový zápal. Aby došlo k účinnému předání dopadové energie zápalníku, musí být zápalková slož stlačená oproti pevné překážce – tzv. kovadlince.

V současné době se používají především dva základní typy zápalek:

 • Zápalka typu Boxer obsahuje kovadlinku jako součást samostatně funkční zápalky. 
 • Zápalka typu Berdan neobsahuje kovadlinku, v tomto případě je kovadlinka součástí dna nábojnice.

druhy zápalek

Nábojnice pro zápalku Boxer (vlevo) a Berdan

typy zápalek

STŘELA

Je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli. Někdy se jí říká také projektil nebo laicky “kulka”. Nejčastěji rozlišujeme mezi střelou jednotnou (kulové náboje) a hromadnou (brokové náboje). Vlastní střela pak může být různého tvaru i provedení.

Každé provedení je určeno k jinému účelu. Ať už jste lovec, který má zájem o větší průbojnost, střelec na terč, který hledá větší přesnost nebo hledáte obranný náboj bude existovat konstrukce, která je pro Vás vhodná.

Některé z nejběžnějších typů střel:

 • Full Metal Jacket  (FMJ) - tzv. celoplášťová střela je střela s olověným jádrem, jež je celé uzavřeno v kovovém plášti
 • Soft Point (SP) - poloplášťová střela - střela s plášťem a olověným jádrem, které je vepředu obnažené
 • Jacketed Hollow Point (JHP) - jedná se o střelu s expanzní dutinou

Řez pistolového náboje JHP se středovým zápalem a jeho jednotlivé části

řez pistolovým nábojem

Řez náboje s okrajovým zápalem a jeho jednotlivé části

řez náboje s okrajovým zápalem

Řez brokovým nábojem a jeho jednotlivé části

řez brokovým nábojem

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Náboj je tedy kompletní jednotkou střeliva, která obsahuje všechny součásti potřebné k vystřelení projektilu ze zbraně. 

Princip funkce náboje:

 • Po stisknutí spouště dojde k nárazu zápalníku na zápalku (u nábojů se středovým zápalem) nebo na okraj nábojnice se zápalkovou složí (u nábojů s okrajovým zápalem)
 • Zápalková slož citlivá na mechanické impulzy je nárazem iniciována
 • Hoření zápalkové slože je vedeno otvorem nebo otvory (zátravkou) do prostoru s výmetnou náplní a tím dojde k jejímu zážehu
 • Hořením výmetné náplně dochází k rychlé tvorbě plynů a prudkému nárůstu tlaku uvnitř nábojnice
 • Jakmile tlak plynů překoná výtlačnou sílu, střela se uvolní z nábojnice a začne se pohybovat dál do vývrtu hlavně
 • Pokud byly tlaky vyvolané zažehnutím výmetné náplně dostatečné, střela opouští hlaveň
 • V závislosti na typu zbraně, může dojít po výstřelu k vykonání cyklu vyhození prázdné nábojnice a nabití nového náboje

animace funkce náboje

V dalším díle se podíváme podrobněji rúzné druhy střeliva, jejich rozdělení a charakteristické vlastnosti různých nábojů.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku